Sol·licita ara »

Ofertes de feina a Business Regulation & Legal

Les àrees regulatòries i legals de l'entitat s'ocupen d'alinear els objectius de l'empresa amb el compliment dels requeriments jurídics, en l'àmbit nacional i internacional, així com de regular les operacions internes per a la seva adequació als estàndards i codis dissenyats per tal de garantir aquest compliment.

ADVOCAT ESPECIALISTA EN BANCARI FINANCER: FINANÇAMENT PER AL SEGMENT DE CIB

Ubicació: 

BARCELONA, ES

CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini, basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització, que ofereix una proposta de valor de productes i serveis adaptada per a cada segment, assumint la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura, i que gaudeix d'un posicionament líder en banca detallista a Espanya i Portugal que li permet tenir un rol clau en la contribució al creixement econòmic sostenible.

 

Quins projectes desenvolupem?

 

La missió d‟aquest equip és l‟assessorament legal recurrent per al‟Oficina Corporativa i en operacions de finançament corporatiu i de projectes, reestructuracions de deute i operacions en mercat secundari de deute, entre altres qüestions, per al segment CIB.

Les responsabilitats que assumiràs a la posició són:

 

 • Revisió, redacció i negociació de tot tipus de contractes de finançament i garanties associades a aquests, especialment contractes de finançament corporatiu i estructurats, així com contractes de cessió per a compra i venda de participacions en operacions de finançament en mercat secundari, en àmbit domèstic o internacional, ja sigui en espanyol o en anglès.
 • Revisió, redacció i negociació de contractes/operacions de Corporate Finance, mandats d'assessorament per a M&A (Fusions i Adquisicions), LBOs, Project Finance, Sindicacions i Asset Finance.
 • Preparar informes jurídics respecte a operacions que es traslladin a Assessoria Jurídica per al seu estudi i opinió, identificant-ne els riscos, informant-ne i aportant solucions des del punt de vista jurídic.
 • Assessorament en matèria de sostenibilitat relacionada amb les operacions descrites que es vinculin amb components ESG.
 • Donar resposta a qualsevol consultes que es puguin plantejar per part de les àrees de Negoci assignades a l'equip en què s'incorpora, que versaran sobre les matèries referides. Aquestes àrees són principalment l'àrea de finançaments estructurats (Corporate&Acquisition Finance, Project Finance, LBOs), Asset Finance, l'oficina Corporativa i l'equip de sindicacions de préstecs, sens perjudici que també s'hi incloguin àrees originadores, àrees de negoci, àrees de producte , especialistes de producte de la xarxa d'oficines, incloent-hi centres d'empreses, de negoci institucional o fins i tot immobiliari, d'acord amb l'organització interna de l'entitat a cada moment; àrees de riscos que analitzen aquest tipus d'operacions; així com àrees operatives i de middle i back office que donen servei i suport a aquestes operacions, producte i àrees referides anteriorment.
 • Negociar, traslladar comentaris i discutir/defensar el punt de vista d'assessoria jurídica o de l'entitat amb altres bancs, amb el client i els seus assessors jurídics, financers o de qualsevol índole, així com qualsevol altre professional involucrat en les operacions incloses a l'àmbit de feina.
 • Coordinació amb la resta de les àrees involucrades en la consecució de l'operació que s'estigui assessorant, aportant el punt de vista legal, de conformitat amb els criteris de l'Assessoria Jurídica, i donant resposta/solució i resolent les consultes, els dubtes i les peticions jurídiques que es plantegin.

Requisits mínims

 

 • Llicenciat en dret.
 • Sòlida base de dret civil i mercantil espanyol i coneixements específics en finançament corporatiu bilateral/sindicat/estructurat, en àmbit domèstic i internacional.
 • Coneixement de la documentació de la LMA (Loan Market Assotiation), incloent els documents de Secondary Debt Trading de LMA.
 • Experiència laboral demostrable en les matèries objecte dassessorament, durant 4 -5 anys, desenvolupada en despatxos de primer nivell espanyol o en entitat de crèdit/entitat financera.
 • Domini de ferramentes ofimàtiques (Outlook, Word, Excel, Power Point).
 • Domini de l'anglès tecnicojurídic. Es valorarà el segon idioma estranger.
   

Competències clau

 

 • Flexibilitat per treballar amb autonomia amb calendaris ajustats on és clau complir les dates establertes per al tancament d'operacions.
 • Actitud proactiva i capacitat de treball en equip i de manera transversal.
 • Resiliència i capacitat dadaptació a entorns canviants i dalta criticitat.
 • Capacitat de negociació, orientació a resultats i autonomia en el desenvolupament de les tasques assignades.
 • Ganes d'aprendre i rigor en el dia a dia.

Què oferim?

 

 • Formar part del Banc més innovador a Europa Occidental 2021 segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
 • Desenvolupar una carrera professional interna.
 • Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
 • Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
 • Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
 • Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
 • Mesures de flexibilitat

Poden aplicar a aquesta vacant les persones treballadores que procedeixen de Caixabank. Per l'anterior, si apliques i no pertanys a aquest col·lectiu la teva sol·licitud podria ser rebutjada.

Aquesta limitació s'estableix per raons purament operatives i amb la finalitat de garantir que les condicions laborals aplicables a l'col·lectiu de les persones treballadores amb origen Bankia es mantinguin fins que no se subscrigui, mitjançant la corresponent negociació col·lectiva, i entri en vigor, l'Acord Laboral d'Integració.

Si es la oferta que estabas buscando, no te lo pienses más. Envía tu candidatura online ahora y sigue su estado en todo momento. ¡Mucha suerte!

Unirse a comunidad de talentos

 

Formar parte de CaixaBank es sinónimo de desarrollo sostenible, trabajo en equipo y nuevas oportunidades. Apostamos por el talento y queremos que el tuyo nos acompañe.

Sol·licita ara »