Sol·licita ara »

GESTOR/A RISK/DATA ANALYST PER SEGUIMENT SECTORIAL, GRANS RISCOS I PORTFOLIOS ESPECIFICS

Ubicació: 

BARCELONA, ES

CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini, basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització, que ofereix una proposta de valor de productes i serveis adaptada per a cada segment, assumint la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura, i que gaudeix d'un posicionament líder en banca detallista a Espanya i Portugal que li permet tenir un rol clau en la contribució al creixement econòmic sostenible.

 

Quins projectes desenvolupem?

 

Aquesta convocatòria té com a objectiu la cobertura d'una vacant de “gestor” al departament de seguiment de grans riscos (9357), que depèn de la Direcció Corporativa Risk Management Function & Planning (9306).

El departament de seguiment de grans riscos té com a principals projectes i funcions:

 • Anàlisi de carteres específiques, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, i fer presentacions a alt nivell ia òrgans supervisors.
 • Elaboració d'informació mensual per establir el perímetre de seguiment dels grups/empreses de grans riscos, així com assignar-ne la prioritat.
 • Extracció d'informació de triggers per a la gestió proactiva dels mateixos i seguiment d'acreditats individualment significatius (Single Names).
 • Anàlisi i seguiment de límits sectorials amb visió integral de la cartera.
 • Proporcionar informació per a la previsió escenaris de NPL per a perímetre anàlisi individual.
 • Participació en processos d¿inspeccions supervisores.
 • Gestió d'auditories externa i interna vinculades a l'àmbit d'anàlisi individualitzada.
 • Avaluació i gestió proactiva de canvis regulatoris. Anàlisi d'impacte a la cartera creditícia i col·laboració en la implantació de processos que contribueixin al compliment normatiu.
 • Donar resposta a peticions del supervisor referent a informació relacionada amb el seguiment de grans acreditats.
 • Seguiment de projectes amb sistemes d'informació per al manteniment, millores i desenvolupament de nous projectes relacionats amb el seguiment de grans acreditats, single names i grups econòmics.

Requisits mínims

 

 • Titulació superior en ciències econòmiques/empresarials, matemàtiques o enginyeria informàtica. Es valoraran MBA, FRM o similars.
 • Anglès parlat i escrit
 • Es valorarà experiència professional a l'àmbit de Riscos.
 • Compromís amb la formació i el desenvolupament professional.
 • Capacitat danàlisi, rigor i síntesi.
 • Esperit crític, visió global i estratègica del client.
 • Entusiasme, compromís i implicació a la feina.
 • Capacitat de treball en equip amb habilitats de relació interpersonal.

Què oferim?

 

 • Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
 • Desenvolupar una carrera professional interna.
 • Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
 • Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
 • Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
 • Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
 • Mesures de flexibilitat
   

Job profile

Consulta, estructura i analitza grans volums de dades fent ús de capacitats estadístiques i de programació amb l' objectiu de trobar patrons i extreure insights de valor per a l' entitat. És capaç de comunicar els insights d'una manera clara i estructurada a través de presentacions i/o quadres de comandament.

Competències

H PROTECCIÓ DE DADES I NORMATIVA
H DEFINICIÓ DE MÈTRIQUES DE SEGUIMENT DEL NEGOCI & KPIS
H BUSINESS CASE
S.1.1 ALIANCES – COL·LABORACIÓ I TRANSVERSALITAT
S.1.4 ALIANCES – COMUNICACIÓ
S.1.3 ALIANCES – INFLUÈNCIA
S.1.2 ALIANCES – ORIENTACIÓ AL CLIENT
S.2.1 HUMANISME – COMUNICACIÓ Y EMPATIA
H EXTRACCIÓ, TRANSFORMACIÓ I CÀRREGA DE DADES (RISCOS)
S.2.2 HUMANISME – LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS / AUTOLIDERATGE
H DATA VISUALIZATION (RIESGOS)
H DATA STORYTELLING (RIESGOS)
S.4.1 ANTICIPACIÓ – ANTICIPACIÓ I GESTIÓ DEL CANVI
H METODOLOGIES PER A LA COL·LABORACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE CODI I CONTROL DE VERSIONS (RISCOS)
S.3.1 EMPODERAMENT – FOCUS EN RESULTATS
H LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ (RISCOS)
S.5.1 DIVERSITAT – IMPULS DE LA DIVERSITAT
H RISC DE CRÈDIT (RISCOS)
H GOVERN DE LA INFORMACIÓ I QUALITAT DE LA DADA (GICD) (RISCOS)
H BBDD RELACIONALS (RISCOS)
H ESTADÍSTICA I MODELS DESCRIPTIUS
H BBDD NO RELACIONALS (RISCOS)

Sol·licita ara »