Sol·licita ara »

Ofertes de feina a Business Regulation & Legal

Les àrees regulatòries i legals de l'entitat s'ocupen d'alinear els objectius de l'empresa amb el compliment dels requeriments jurídics, en l'àmbit nacional i internacional, així com de regular les operacions internes per a la seva adequació als estàndards i codis dissenyats per tal de garantir aquest compliment.

GESTOR/A DATA SCIENTIST AUDITORIA

Ubicació: 

ES

CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini, basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització, que ofereix una proposta de valor de productes i serveis adaptada per a cada segment, assumint la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura, i que gaudeix d'un posicionament líder en banca detallista a Espanya i Portugal que li permet tenir un rol clau en la contribució al creixement econòmic sostenible.

 

Quins projectes desenvolupem?

 

La missió de la direcció de Transformació Digital d'Auditoria és liderar el procés de canvi tecnològic, cercant millorar l'eficiència, la innovació i l'experiència dels auditors i els auditats; adoptant noves eines i canviant processos per aprofitar al màxim les capacitats digitals disponibles, amb un focus especial en l'àmbit de l'analítica avançada, automatització i intel·ligència artificial.
A més, com a part pròpia de la funció es fan revisions d'auditoria que tenen per objectiu identificar i avaluar riscos de tecnologies emergents o de qualitat de la dada, principalment.
La posició de Data Scientist consisteix en:

 • Desenvolupar projectes d'intel·ligència artificial, principalment en entorns de Google Cloud.
 • Identificar i definir nous casos dús relacionats amb analítica avançada, tant per ús intern com per donar suport a altres direccions dAuditoria.
 • Participar de la definició de l'stack tecnològic necessari per cobrir les necessitats de l'equip. Definir els requeriments tecnològics, millores potencials, etc.

Requisits mínims

 

 • Llicenciatura o Màster en un grau STEM (enginyeria, estadística, matemàtiques, física, etc.)
 • Mínim 5 anys d'experiència laboral, incloent-hi rols de gestió i analítica, etc.
 • Fortes habilitats per resoldre problemes i la capacitat de pensar analíticament i críticament.
 • L'experiència en sector financer i en àrees o funcions de control es considera un plus

Tecnologies requerides

 • Nivell mitjà/alt de SQL: consultes i ordenació, funcions d'agregació, joins i subconsultes, modificació de dades, indexació i optimització, creació de vistes i procediments, transaccions i modelatge de dades. Coneixement de PL/SQL i BigQuery es considerarà un plus.
 • Nivell mitjà de Python (OOP, maneig d'I/O, excepcions i capacitat de debugging). Coneixement de R es considera un plus.
 • Coneixements de Git: Inicialització de repositoris, ordres bàsiques, branching i merging, resolució de conflictes, tagging, revertir canvis, i bones praxis en fluxos de treball (main/test/dev).
 • Coneixement d'orquestració desitjables (Airflow, Composer, etc): definició de fluxos de treball (DAG), planificació i execució, maneig de variables i paràmetres, monitorització i registre i maneig d'errors.
 • Coneixements de serveis cloud especialment a GCP: contenidors i orquestració, serveis serverless, automatització d'infraestructura, monitorització i registre.

Requeriments analítics

 • Anàlisi exploratòria (EDA): estadística descriptiva, estudi de distribucions i relacions, visualització, etc.
 • Estadística i aprenentatge automàtic: probabilitat, inferència, regressió, classificació, supervisats no supervisats, algorismes daprenentatge profund etc.
 • Coneixement de Frameworks més comuns (scikit-learn, pandes, numpy, caret, tidyverse, etc).
 • Capacitats de data story telling i visualització: ús de ferramentes com matplotlib, seaborn, plotly o ggplot2.
 • Maneig i ús de notebooks.
 • Nivell mitjà/alt sobre avaluació de models: rendiment de models, crossvalidation, etc.
 • Nivell mitjà/alt sobre optimització de models: estratègies i tècniques d'optimització i ajustament d'hiperparàmetres, selecció de models per a best-fitting, etc.
 • Nocions sobre desplegament i monitoratge de models: familiaritat amb estratègies i eines per implementar models en entorns productius, comprensió de l'stack necessari i de les bones praxis.
   

Què oferim?

 

 • Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
 • Desenvolupar una carrera professional interna.
 • Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
 • Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
 • Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
 • Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
 • Mesures de flexibilitat
   

Job profile

Competències

H RPA-ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
H EINES, SISTEMES I PROCESSOS INTERNS D'AUDITORIA
H INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
H NORMATIVA I REGULACIÓ EN ENTORNS BANCARIS
H LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS
H VALORACIÓ DE RISCS
H CAPACITAT ANÀLISI, SÍNTESI I REDACCIÓ
H PROCESSOS I PROCEDIMENTS DE L'ÀREA D'OPERACIONS DE L'ENTITAT
H LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ DE SCRIPTS
H GOVERN CORPORATIU I SISTEMES DE CONTROL INTERN
S.1.1 ALIANCES – COL·LABORACIÓ I TRANSVERSALITAT
S.1.4 ALIANCES – COMUNICACIÓ
H METODOLOGIA, TÈCNIQUES I REGULACIÓ D'AUDITORIA
H ANÀLISI DE DADES (AUDITORIA)
S.1.3 ALIANCES – INFLUÈNCIA
S.1.2 ALIANCES – ORIENTACIÓ AL CLIENT
S.2.1 HUMANISME – COMUNICACIÓ Y EMPATIA
S.2.2 HUMANISME – LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS / AUTOLIDERATGE
S.4.1 ANTICIPACIÓ – ANTICIPACIÓ I GESTIÓ DEL CANVI
H ANÀLISI I TRACTAMENT MASSIU DE DADES AVANZAT
S.3.1 EMPODERAMENT – FOCUS EN RESULTATS
S.5.1 DIVERSITAT – IMPULS DE LA DIVERSITAT
H MODELS DE NEGOCI

Si es la oferta que estabas buscando, no te lo pienses más. Envía tu candidatura online ahora y sigue su estado en todo momento. ¡Mucha suerte!

Unirse a comunidad de talentos

 

Formar parte de CaixaBank es sinónimo de desarrollo sostenible, trabajo en equipo y nuevas oportunidades. Apostamos por el talento y queremos que el tuyo nos acompañe.

Sol·licita ara »